Výuka pásovej dopravy, postavenie na trailera, na pracovanie v 360 stupňovom kruhu, s pomocou bagrového simulátora! Bez rizika nehôd a zaťažujúcich nákladov. Vyučujte a tréningujte svojich zamestnancov nákladovo efektívne na simulátore!

 

Na výuku presného riadenia najčastejšie používaného ťažškého stroja v stavebníctve a  na stavbe cesty, tento simulátor bágra je skvelým nástrojom. S pomocou simulátora sa naučíme jednotného používania rozdielných rozhraní a bezpečný pohyb stroja.

 

 

platform05
platform06
platform01
platform02
platform03
platform04
platform05 platform05
platform06 platform06
platform01 platform01
platform02 platform02
platform03 platform03
platform04 platform04
 
  • hex_13
  • hex_14
  • hex_15
  • hex_16
  • hex_09
  • hex_10
  • hex_11
  • hex_12
Simulácie virtuálnej reality  a interaktívne vzdelávacie nástroje pre školy, firmy a priemyselné odborné zaškolenia.
Pre nové správy a nové produkty s využitím našich technologii navštevujte pravidelne našu webovú stránku!