Simulátor vozíka Apolo FL Trainer Lite

Simulátor vozíka FL-Trainer Lite, je mobilnou verziou  simulátora vozíka FL-Trainer, s ľahkou dopravou..

V znalosiach nie je žiadny rozdiel medzi týmito dvoma simulátory iba vo veľkosi, a ešte vtom, že prenosná verzia  nemá tvar vysokozdvižného vozíka, a užívateľ nesedí v povodnom sedadle...

 

http://www.apolostudios.com/index.php/en/features-fl

  

Vzhľadom jeho veľkosti, sa ľahko prenáša aj v batožinovom priestore automobilu. Jeho konštrukcia umožňuje ľahkú manipuláciu so zariadením. Ponúkame pre inštitúcie a podniky, firmy, ktoré sa zaobaerajú s dopravou, skladovaním a logistikou, ktorý majú firemné  priestory, a kde prebieha rozmanitý tréning, prípadne sa vykonáva na rôznych, vždy iných  miestach.

 

Simulátor je ideálný na výstavy tiež,pre vzdelávacie inštitúcie na vysokozdvižné vozíky kde sa môžu preukázať, aby získali nových zákazníkov s využívaním technologických aplikácií s modernou virtuálnou realitou.


Možnosťou prenájmu na výstavy a podujatia! Spolu s našími ostatnými simulátormi s virtuálnou realitou, simulátor vozíka je tiež populárným na podujatiach, ako budovanie tímu, stretnutie so zákazníkmi, študentské dni.

 

Simulačné a vzdelávacie moduly FL-Trainer:

Modul na zoznámenie a riadenie ovládacej páky:
V tomto module sa študenti naučia funkcie a vlastnosti ovládacej páky.  Niektoré úlohy musia realizovat, v ktorých sa môže používateľ naučiť inštinktívne používat ovládacie páky


Modul na cvičenie dopravy:
V tomto module sa študenti naučia dokonale riadiť vysokozdvižný vozík. Vykonávajú rôzne funkcie, kde nemôžu naraziť s vozíkom, nenabúrajú do žiadných vecí, a nemožu opustiť dráhu.
Tieto trasy musia spraviť aj naspäť, a na kontrolných bodoch musia splniť požiadavky.

Modul na manipuláciu s nákladom:
V tomto module bude študent vykonávať rad rôznych situácií manipulácie s nákladom vysokozdvižného vozíka.
Pridávanie rôznych typov nákladu a uloženie ich na tradičné police, na police s ramenným držiakom, na stojany, na zem alebo na palety, prívesov atď

 

Interaktívny reprodukčný systém:
Pri použití tohto systému vykonávanie každej úlohy je zaznamenané pre neskoršie prehrávanie.
Opakovanie nie je jednoduché video, ale reálno časové interaktívne opakovanie, čo používateľ moze pozrieť z viacerého pohľadu, moze pretočiť dopredu aj dozadu, môže zastaviť toľkokrát, koľkokrát budete chcieť.
Všetci študenti môžu umiestniť svoju vlastnú históriu výkonu na externý disk rovnako.

Meranie a správy:
Na konci každej úlohy simulátor pripravuje správu o výsledkoch a presnosť prevedenia týchto úloh pri vykonávaní operácií.
Rovnako ako záznamy, tieto správy môžu byť uložené tiež jednotlivo na externu USB pamät.

Kvalita vizualizácie a technológií simulátora:
FL-Trainer používa najnovšiu verziu realno-časovej grafickej technológie Apolo Studios. Ponúka najmä realistické grafiky a jedinečnú technickú kvalitu užívateľom.
Simulovanie fyzikálneho správania oboch vozíkov, ako aj  environmentálných prvkou sú v reálnom čase a úplne realistické.
Počas rovnobežnom zobrazovaní na dvoch obrazovkách dostaneme dokonalý pohľad na prostredie, kde vykonávame úlohu.  Interaktívny reprodukčný systém je patentovanou technologiou Back Apolo Studios.
Tento softvér je navrhnutý a vykonáva výkon Apolo Studios a zamestnancov Europe LearnVirtual bez závislosti na tretie strany, ktoré by mohli obmedziť budúce rozšírenie a ďalší vývoj produktu.
 
 
Vzhľadom k tomu, že ho charakterizuje k realite veľmi blízka technická kvalita a výkon, vďaka renderovanej technológii a používaním profesionálnej simulácie Apolo Studios, FL-Trainer je nepochybne najdokonalejším simulatorom na vozíky, aký bol  vytvorený.