WAVE NG PRACOVNÝ STOL je najúčinnejším motorizovaným, virtuálným výukovým simulátorom na zváranie s nacvičavním pohybov

CS WAVE je virtuálným výukovým simulačným systémom na zváranie, jeho rozvoj sa začal už v roku 2004. Je najbežnejším simulačným systémom vzdelávania v oblasti zvárania.

V Maďarsku je používané vo vzdelávacích inštitúciách virtuálný zvárací výukový nástroj pre nácvik pohybu od roku 2006, a to poprvé vo firme Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. v regióne stredno- východnej Európe


WAWE sa stala najúčinnejším vzdelávacím systémom zvárania, ako preslávnení francúzsko-maďarský simulátor vivynutý na virtuálnú realitu, s cieľom na pomáhanie pri vzdelávaní zváračov.

 

 

Vzdelávanie musí dynamicky držať krok s rozvojom nárokmi priemyslu na to, aby sme mohli hovoriť o aktuálnom odbornom vzdelávaní,takže by bolo na čase porozmýšlať o výučbe simulácie zvárania AVI.

 

 

     

 

 

 

Práce sa už začali v roku 2009, ako v Maďarsku aj vo Francúzsku, v dôsledku toho je modul SK WAVE PROTRAINER TIG, ktorý bol predstavený prvý raz na svete na Medzinárodnej odbornej výstave zváracej techniky, MACH-TECH 2011, kde za jeho  rozvoj odborná porota výstavy odmenila s Veľkou cenou .

 

 

Je dôležité vybrať simuláciu podľa Vášho nároku, k tomu však musíte jednoznačne ujasniť, čo chcete:
• Naučiť sa prestnú pohybovú koordináciu pre každého ľahko pochopitelne a najúčinnejšie ... (virtuálný vzdelávací systém na cvičenie pohybu )
• alebo ukázať realistickú vizualizáciu nato, aby užívateľ mohol spoznať možné nebezpečenstvá počas zvárania, správne nastavenie stroja, správanie rôzných  zváracích  materiálov, ochranných plynov a ich – odlišnosti pri používaní, bez zapínania jediného zváracieho stroja , - s pomocou  100% virtuálnej reality... (zvárací simulátor)

 

 

Prehľad o ovládacom panelovi použité k simulácii:  


Riadiace stredisko
Táto webová aplikácia bola vyrobená pre trénerov, ktorá môže byť použitá aj študentmi alebo adminantmi. K dispozícii je centrálna oblasť, kde sú dostupné a aktualizované profily študentov a ich výsledkov. Tréner môže zadať nové úlohy, kurzy do systému, ako aj cez túto oblasť sledovania vývojou študentov.
Táto služba nevyžaduje žiadnu špeciálnu inštaláciu a je možné spustiť na akomkoľvek zariadení. Nepotrebujete nič iné, jednoducho navštívite určitú webovú stránku pomocou prehliadača.

Az ábra a Wave NG képzési központ felépítését mutatja be.
Obrázok ukazuje štruktúru vzdelávacieho strediska Wave NG

PRACOVNÁ DOSKA a LITE prichádza spolu s webovou službou, s cieľom riadenia a kontroly nástrojov. K systému EDU táto služba može byť žiadateľná, ako zvláštná opcia. Webová služba môže byť inštalovaná na sieť LAN. V tomto prípade je vhodné ukladať všetky informácie na lokálnej sieti, čím sa zabráni externý prístup k miestnym informáciám vzdelávacieho strediska.
Webová služba môže byť aj MRAK ponúkaná od WAVE NG. V tomto prípade všetky informácie sú uložené v bezpečnom a súkromnom, vzdialenom mieste, ktorá má tú výhodu, že je dostupné z ľubovoľného miesta. MRAK služba zahŕňa záruku jedeného roka a zahŕňa aj údržbu.

Na konci cviku, systém na grafikone znázorňuje výkon študenta. Prvé dáta ukazujú úspešnost cvikov. Ak je kladné, potom  užívateľ automaticky postúpiť na ďalšiu úroveň. Ďalej detailné výsledky budú k dispozícii aj v grafickom znázornení, o každom pozorovanom parametre pozdĺž švov. Tieto grafy všeobecne pomáhajú inštruktorom, ľahšie sa identifikujú problémové oblasti a viditeľným, na čom sa má študent zlepšiť.

Riadiace stredisko
Ovládací panel je webová aplikácia s používaním inštruktorou.. Užívateľ môže byť tiež AJ admin, može vytvárať a spravovať užívateľské účty pre pedagógov a študentov.
Ovládací panel je možné spustiť na ľubovoľnom prehliadači a nevyžaduje špeciálnu inštaláciu


WEBOVÝ SERVER
Úloha servera je zabezpečiť komunikáciu medzi systémom pripojených k sieti a je zodpovedný za bezpečnosť zdieľaných dát. V rámci systému, dostupné nformácie môžu byť statické (GUI skin a konfigurácie, kinetické parametre, videá) alebo dynamické (praktické výsledky, štatistiky). Databáza uloží oboch druhov informácií, za predpokladu, že všetky tri platformy (Workbench, LITE EDU) používa štandardný internetový komunikačný protokol.
Webový server môže byť inštalovaný na mieste (sieť LAN). V tomto prípade, údržba zariadení a riadenie je úĺohou používateľa. Druhou alternatívou je MRAK služba od WAVE NG. V tomto prípade nie je nutná žiadna inštalácia. WAVE NG poskytuje úložný priestor pre užívateľov, ako aj údržbu a vývoj v tejto oblasti. Služba MRAK može byť na požiadavku klienta nainštalovaná.