Apolo WeldTrainer zvárací simulátor

WeldTrainer je simulátor na zváranie, pre zváračských odborných inštruktorov.  Používaním reálno časového systému pohybového senzora, a ďalšej špičkovej technológie umožňuje užívateľovi pri používaní zariadenia vsúpiť do zvarovne, kde môže nacvičovať v reálnom čase koordináciu pohybu zvárania,  efektívnejšie, ako v reálnom živote.

 

http://www.apolostudios.com/index.php/en/features

 

WeldTrainer je výukové zariadenie s použitím 100% virtuálnej reality simulácie, s jeho pomocou sa dá virtuálne zvárať bez nebezpečenstva tohto povolania,  a tiež umožňuje užívateľom sledovanie a spoznanie efektov počas zvárania, preto okrem výuky zvárania sa može veľmi dobre využívať vo vzdelávaní technológií a inžinierstva simulátorov.


Do rozvoja v roku 2013 sa tiež zapojil aj tím LearnVirtual Europe, v dôsledku toho už v tomto roku priniesli značné zmeny:

Čo sa týka budúcnosi WeldTraineru, 2014 je veľmi dôležitým  krokom, vďaka celej rade inovácií. V dôsledku tisícov hodín výskumu a experimentovania sa systém rozšíril ďalšími novinkami, novými funkciami, aktualizáciami, ktoré výrazne zvyšujú hodnotu zariadenia /nástroja/ a kvalitu simulácie.Doplnenie zváracích pozícií a ich integrovanie do simulácie je pre nás kľúčovým slovom preto, náš tím urobí všetko preto, aby rozvoje boli dokončené ešte v tomto roku. Kvalita je našim najvýznamnejším aspektom, takže počas rozvoja - na rozdiel od iných vývojárov simulátorov -  nám nestačí polovičné riešenie, máme také skúsenosti so simulátormi s rozšírenou realitou a na zváranie, kde ani výrobca ani maďarský distribútor nemá nedostatočné zváracie znalosi. Nedokonalané, lacné riešenie pre nás nemajú alternatívu, pretože nie sú v súlade s našimi zásadami, predstavami, a pracovnou morálkou. Ohľadne zvislého zvárania považujeme za dôležité,že nereálne riešenia nemáme v úmysle vstavať do simulácie ako to vidíme u  niektorých našich konkurentov.

Niektoré inovácie, ktoré sme už začlenenili do simulácie a neustále začleňujeme do simulačného vzdelávacieho systému:


Nové okuliare, založené na HD technológií: nové WeldTrainer simulátory dodávame už s okuliarmi Vuzix so službou v HD kvalite obrazu, s novým displejom s cieľom maximalizovať výhody, ktoré ponúka softvér.

 

 

-      Teoretický testovací modul: Nová a jedinečná novinka na trhu, kde si študenti možu vyplniť teoretické testy pomocou simulácie. Ohladne všetkých procesov manuálného oblúkového zvárania, užívateľ musí preukázať teoretické znalosti vo forme kvízovej otázky. Je doležité, že ponukame unikátne riešenie našim zákazníkom, možu zadarmo stanovit obsah testov podľa svojich potrieb, a my začleníme príslušné testy, podľa želania do simulátora. Výsledky testov a štatistiky sú sprístupnené vo výukovom module a samozrejme možu byť vyhodnotené.

 

 

Argon modul ochranno plynové volfrámové elektródové manuálne oblúkové zvárania.  Naše rozvoje sú zamerané na ponuku nového modulu TIG našim používateľom, za najnižší možný príplatok, a to pri zachovaní všetkých existujúcích výhod simulátora, vlastností, a špecifikacie. Je veľmi zložitá úloha, to dosiahnuť, a my sme hrdí na to, že ako prvý patríme medzi výrobcov simulátorov s aplikáciou virtuálnej reality 3D preto sme zrealizovali simulátor na zváranie TIG, ktorý tento rok začleneníme do nášho simulátora na základe dokončeného prototypu. Robíme priekopníckú prácu v oblasti zlepšovania simulácie VR, pretože s pomocou našej jedinečnej patentovanej technológie filtrovanie elektromagnetického hluku sme boli schopní dosiahnuť iba my.

 

 

Rozšírený jedinečný obsah: Nové moduly a cvičenia sú vlastnosťami výhradne Apolo WeldTraineru, s možnosťou integrovania pracovných kusov s originálným dizajnom a tvarom ho  robí jedinečným.

 

 

 

Nové riešenia pre zobrazenie zváracích parametrov. Synergické ovládanie bolo tiež inštalované do simulácie, na miesto starých možnosti nastavenia postupného prepínača

 

Úplne nové parametre:  umožnilo  nastavenie priemeru zváracieho drôtu a obalenej elektródy, množstva ochraného plynu, a nastavenie prepínača polarity aj bez prerušenia cvičenia.
Nové hardvérové prvky: môžeme pracovať s vymenitelnými nástrojmi v simulácií rôznych zváracích metód, ktoré sú skutočnými prostriedkami, v hmotnosti aj  veľkosti, reality     (MMA-111: kiešte na elektródy, MAG-135: MIG elektródové pištole, WIG-141 WIG pištol a tyč). Nové nástroje sme vyrobili z materiálu, ktorý nenarušuje špeciálne magnetické pole  ktoré su z nezdeformovatelného materiálu.

 

 
Na každom novom zariadení ovládací Joystick umožňuje užívateľovi ľahko a rýchlo orientovať v simulácií, s jeho pomocou nastavenie zváracích parametrov je možné veľmi ľahko vykonatelné, rovnako ako dosiahnuť kontrolu pórovitosti sa dá s jediným pohybom zo zváracieho nástroja v akomkoľvek procesu simulácie.

Počas cvičenia sa bez rizika zváracích zdrojov,ato v čistom prostredí, bez vypúšťanía výfukových plynov sa realizuje účinne s energeticky efektívnou formou.
 
Použývaním 3D okuliarov a reálno časovej prenosovej sústavy pohybu,si užívateľ v komplexnom virtuálnom priestore môže vyskúšať zváranie v podobe reality.

Pomocou reálno časového prenosu pohybu vidíme realizovanie všetkého, čo v skutočnosti robíme, podľa správného pohybu hlavy a ramena, bez fázového oneskorenia..... užívateľ, ak nosí 3D okuliare, virtuálný priestor, ktorý vidí, sa prispôsobí pohybu, bez fázového oneskorenia.


Každé- potrebné tlačidlá na spustenie simulátora  sú umiestnené na prístroji. Dávanie dole okuliarov 3D nie je nutné, aby sme nastavili aplikácie simulátora s pomocou joysticku alebo vmenu systému navigácie.

Užívateľ sa pomocou 3D okuliarou ocitne v reálnej zvarovni, kde sa riadi s pohybom hlavy hladisko, s pravou alebo ľavou rukou pištol na zváranie alebo klieste na elektródy.

Weldtrainer simulátor riadí jeden matematický model, čo je dosť "komplexný" na to, aby simuloval v reálnom čase dôsledky všetkých pohybov užívateľa.Vysporiadanie taveniny a vzhľadu je 100% závislé od pohybov a nastavenia užívateľa. Neexistujú žiadne, dopredu znázornené a napísané pohyby.

Apolo WeldTrainer v súčasnosti je schopný  na simuláciu BKI (111) a FI (135) postupov  ale čoskoro bude tiež k dispozícii TIG (141) proces zvárania. V BKI zvarovaní sú cvičenia zvlášť na spravovanie 2,5 mm, 3,25 mm a 4mm priemerových elektródov. Simulátor obsahuje rad postupov, pripojených k obom zváracím procesom

 

 

 Novinka - MODEL NA ZVAROVANIE POTRUBí!

Vo zváracom procese je mnoho úloh (111/135) zoskupených do štyroch modulov:

• zoznámenie sa zo správaním taveniny na doskách
• Rohové zvary (FW)
• Tupé zvary (BW)
• zváranie potrubia (BW)

 

 

 

 

Každá úloha má svoj vlastný vnútorný displej, ktorý zobrazuje všetky relevantné parametre spojené s úlohou.Na vnútornom displeji vizuálné pomocky vysvetlujú užívateľovi všetky detaily, na správné vykonávanie úloh.

Simulátor poskytuje kontrolu chýb v reálnom čase počas simulácie. Kontroluje vzdialenosť, smer, uhly (posunný a pracovný uhol) a rýchlosť a zobrazuje ich užívateľovi pri plnení úlohy. Všetky cvičenia sú zaznamenávané, s možnosťou virtuálnej 3D analýzi vykonaných úloh.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na konci každej operácie, simulátor pripravý telemetrický obraz, kde sa zobrazí správnosť a presnosť každého testovaného parametra úlohy. Tieto správy sú k dispozícii priamo z hlavného menu simulácie, s možnosťou k  zlepšiemu vyhodnotenia výkonu úlohy.

 

 

 

 

 

 

 

Počas simulácie môže užívateľ kedykoľvek zmeniť parametre zvárania, s pomocou joysticku, ktorý sa nachádza na zváracom zariadení. Tak sa jednoducho vysvetľuje sila prúdu, rýchlosť posuvu drôtu, napätie, ochranný plyn, priemer elektródy, priemer drôtu, zmena polarity FI (135) a BKI (111).

3D grafiku, ktorá sa objavuje v simulácii riadi AA Apolo Studios tzv. rendering technológie. Vďaka pokrokovému "osvetlovaciemu" systému a komplexnému programovaniu v technológii kvalita technologie a z pohľadu Weldtrainer vizualita a kvalita presahuje každý iný simulátor zvárania zakupený na trhu.

 

Jedinečná možnosť analýzi pórovitosti, s pomocou funkcií kontrolovaní spávného nastavenia zváracích parametrov, vhodnú rýchlosť pokrokov a nesprávné zariadenia zvarovacie chyby možu byť analyzované.

Každý obraz  bol zhotovený priamo z výstupu displeja simulátora, bez trikov a úprav!

Výhody simulátora WeldTrainer:• študent vykonáva vyšší počet skutočných zvarov, pretože každá vyučovacia hodina na simulátore sa skladá len zo zvárania (bez nutnosti výmeny dielov, čakania na chladenie, odstránenie trosiek atď.)


• Náklady výcvikoveho procesu sa znižujú. Simulátor skracuje počiatočnú dobu výcviku a výrazne znižuje ubývanie materiálov.
• Možeme predísť všetkým potenciálnym nehodám alebo nebezpečným situáciam v praktickom výcviku vo fáze štúdia, pri používaní simulátora
• počiatočná krivka učenia študenta sa stáva prudkejšou. Študenti sa rýchlejšie naučia pohyby parametrov motora (napr. vzdialenosť, uhly, rýchlosť).
• Všetky manuálne oblúkové zvárania v jednom zariadení.
• Malá, ľahko pohybovateľná, jednoduchá obsluha.

 

Záruka:

Apolo Studios poskytuje plnú zákaznícku podporu pre všetkých zákazníkov, ktorí majú akýkoľvek produkt pod obchodnou značkou výrobku Apolo Studios a poskytuje doživotnú záruku na softvér.